Akilfikir.com.tr Web Sitesi ve Akilfikir Mobil Uygulaması Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesi veya mobil uygulama (Kısaca "PANEL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "PANEL"i kullanmaktan vazgeçiniz. "PANEL" sahibi bu "PANEL"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "PANEL"'i, "PANEL" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "PANEL"'in sahibi Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza A Blok No:11 D:16 34398 Maslak/İstanbul adresinde ikamet eden ESTİMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ bundan böyle kısaca "Akilfikir.com.tr" olarak anılacaktır)'dir. "PANEL"'de sunulan hizmetler ESTİMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "PANEL"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "PANEL"e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Akilfikir.com.tr" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "PANEL"'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Akilfikir.com.tr" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "PANEL" hizmetlerinden yararlanan ve "PANEL"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "Site Kullanım Koşulları" 01/11/2013 tarihinde web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yayınlanarak; "PANEL"i kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "Akilfikir.com.tr" hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. PANEL: "Akilfikir.com.tr" tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi ve mobil uygulama platformu.

2.2. KULLANICI: "Akilfikir.com.tr" "PANEL"ine çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK: "PANEL" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK: "Akilfikir.com.tr" "PANEL"'i ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. "Akilfikir.com.tr", "PANEL" dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Akilfikir.com.tr"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "PANEL" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "PANEL" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, "Akilfikir.com.tr" ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Akilfikir.com.tr"ye açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Akilfikir.com.tr"ye açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "PANEL" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Akilfikir.com.tr" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3. Kullanıcılar, işbu sözleşme nedeniyle edindiği ve/veya öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul etmektedirler. Kullanıcılar, bu sözleşmenin icrası sırasında elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik v.b. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak ve koruyacaktır. Hafif ihmali de dahil olmak üzere ihmal ve kusuru ile gizli bilginin bir üçüncü kişiye ulaşması halinde diğer taraf, uğradığı/uğrayacağı tüm zarar, kayıp, dolaylı zarar, kâr kaybı ve her ne nam adı altında olursa olsun tüm kayıplarını gizli bilgiyi açıklayan taraftan tahsil eder. Gizli bilgi yazılı veya sözlü, elektronik ortamda ifade edilmiş veya başka bir şekilde ifşa edilmiş bir bilgi olabilir ve maddi veya maddi olmayan bir bilgi olabilir. Kullanıcılardan birinin buna aykırı davranışı halinde "Akilfikir.com.tr"nin kanun yollarına başvurma, hukuki ve fiili tedbirler alma hakkı saklıdır. Kullanıcıların bu yükümlülüğü, işbu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden 5 yıl sonrasına kadar devam eder.

3.4. "PANEL"" dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Akilfikir.com.tr'nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Akilfikir.com.tr" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Akilfikir.com.tr" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Akilfikir.com.tr", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.5. "KULLANICI"lar, "PANEL"i kullanarak, "Akilfikir.com.tr"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. "KULLANICI"ların işbu " Akilfikir.com.tr Web Sitesi ve Akilfikir Mobil Uygulaması Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "PANEL" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Akilfikir.com.tr"'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.6. "KULLANICI"lar, "Akilfikir.com.tr"a "PANEL" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Akilfikir.com.tr", "KULLANICI"lar tarafından "Akilfikir.com.tr"a iletilen veya "PANEL" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.7. "KULLANICI"lar, "PANEL" dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Akilfikir.com.tr"'nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.8. "Akilfikir.com.tr", "PANEL" dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Akilfikir.com.tr", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Akilfikir.com.tr"'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Akilfikir.com.tr" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Akilfikir.com.tr" tarafından yapabilir. "Akilfikir.com.tr" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

3.9. "PANEL" üzerinden, "Akilfikir.com.tr"'nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara "Akilfikir.com.tr" tarafından link verilebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "PANEL" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Akilfikir.com.tr"'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.10. "Akilfikir.com.tr", "PANEL"'i üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası", kullanıcılarla ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Akilfikir.com.tr" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "PANEL"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de kullanıcılarla, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

3.11. Yapılan anketler sonucunda kazanılan puanların yılsonuna kadar hepsiburada.com hediye çeki olarak kullanılması gerekir.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Bu "PANEL" dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "PANEL"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Akilfikir.com.tr"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Akilfikir.com.tr"'ye ait ve/veya "Akilfikir.com.tr" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, "Akilfikir.com.tr" hizmetlerini, "Akilfikir.com.tr" bilgilerini ve "Akilfikir.com.tr"'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Akilfikir.com.tr"'nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "Akilfikir.com.tr" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Akilfikir.com.tr"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

4.2. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "Akilfikir.com.tr" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Akilfikir.com.tr"; "Akilfikir.com.tr" hizmetleri, "Akilfikir.com.tr" bilgileri, "Akilfikir.com.tr" telif haklarına tabi çalışmaları, "Akilfikir.com.tr" ticari markaları, "Akilfikir.com.tr" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Akilfikir.com.tr", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Site Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "PANEL"'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Site Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Site Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Akilfikir.com.tr" işbu "Site Kullanım Koşulları" ve gizlilik politikasından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Akilfikir.com.tr" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Akilfikir.com.tr" herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Akilfikir.com.tr"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Site Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "Site Kullanım Koşulları" "Akilfikir.com.tr" tarafından "PANEL" içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "PANEL"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Akilfikir.com.tr", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "PANEL" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

İşbu websitesi ve (www.akilfikir.com.tr) alan adı içeriği eden ESTİMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE TİC. AŞ.’ye ('ESTİMA') ait fikri mülkiyet hakları olup, ESTİMA’nın izni olmadan işbu web sitesindeki bilgiler kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz, uyarlanamaz, tercüme edilemez veya saklanamaz. ESTİMA’nın yazılı izni olmadan websitesindeki içeriklerin kullanımı, değiştirilmesi ve markaların kullanımı kesin olarak yasaklanmıştır.

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz ESTİMA tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, çocuğunuzun bilgileri vb. bilgileriniz ancak tarafınızdan web sitemize verildiğinde kaydedilir.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanız gerekmektedir.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamaz ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizler sorumlusunuzdur.

İşbu web sitesinin içeriği 'olduğu gibi' sunulmaktadır. İşbu web sitesi veya işbu web sitesinde linki verilen herhangi bir web sitesinin içeriklerinin herhangi bir şekilde kullanımından doğan doğrudan, dolaylı veya başka özel zararlardan ilgili taraflara karşı ESTİMA sorumlu olmayacaktır.

www.akilfikir.com.tr, kullanıcıların kişisel bilgilerini sadece belirli hizmetleri yerine getirmek, sitede kullanıcıların isteklerine göre içerik ile anket, reklam sağlamak ve yeni hizmetlerden haberdar etmek için saklar. www.akilfikir.com.tr kullanıcıları web sitesindeki dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptirler. Bu bilgiler sadece kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.

Kullanıcıların www.akilfikir.com.tr web sitesine doğru ve güncel olmayan bilgi vermesi halinde ya da bilgilerin doğru ve güncelliğinden şüphe edildiğinde, www.akilfikir.com.tr hizmetleri durdurma ya da sonlandırma hakkı saklıdır.

www.akilfikir.com.tr, kullanıcılara ait bilgileri aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir:

  1. Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni ve onayı var ise,
  2. www.akilfikir.com.tr ve ESTİMA’nın kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,
  3. Kullanıcının, www.akilfikir.com.tr ve ESTİMA’dan talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla,
  4. Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde.

SORUMLULUK

ESTİMA, www.akilfikir.com.tr kullanıcılarının şahsi bilgilerinin yukarıdaki açıklananlar dahilinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir.

E-posta işlemlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamaz ve gönderilecek e-postaların güvenliğinden www.akilfikir.com.tr kullanıcıları sorumludur.

www.akilfikir.com.tr kullanıcıları, site içerisindeki içeriklerle bağlantılı görüşlerini ‘yorumlar’da yayınlayabilir. Kullanıcıların ilettiği görüşlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir, sorumluluk www.akilfikir.com.tr’ye yöneltilemez.

www.akilfikir.com.tr kullanıcıları, içeriklerde yer alan kişisel bilgiler ve kişilere ait özel hayata ilişkin bilgiler ve/veya içerikler bakımından söz konusu kişisel hak sahibi kişilerden gerekli izinleri aldıklarını, üçüncü kişilerin kişisel haklarını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan içerikleri, bilgileri; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan, önceden yazılı izin almaksızın web sitesi kapsamında kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

www.akilfikir.com.tr kullanıcıları suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine vesair haklarına zarar verebilecek, içerikleri www.akilfikir.com.tr web sitesine iletmeyecek, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri herhangi bir şekilde rahatsız edecek mesaj veya içerik yüklemeyecek / yayınlamayacaklardır. Bu içeriklerin ESTİMA tarafından yayımlanması, hukuka aykırı veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların www.akilfikir.com.tr tarafından yüklenildiği anlamına gelemez.

ESTİMA, www.akilfikir.com.tr’de, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkar, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran kullanıcıların üyeliklerini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

www.akilfikir.com.tr kullanıcıları web sitesine bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir.

www.akilfikir.com.tr web sitesi kullanıcıları ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.

www.akilfikir.com.tr web sitesi kullanıcıları başka herhangi bir kullanıcının web sitesini kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemeyeceklerdir.

Yorum alanlarının başka web sitelerinin ya da ticari mal ve hizmetlerin reklam mecrası olarak kullanımı yasaktır.

www.akilfikir.com.tr web sitesinden yararlananlar gizlilik ve güvenlik şartlarını okumuş ve kabul etmiştirler.

www.akilfikir.com.tr, yukarıda yer alan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.